Social media :

Friendship Fraternity Study

Friendship Fraternity Study

Friendship Fraternity Study

Vriendschappen en cordialen smeden in korte tijd; het is de normaalste zaak voor eerstejaars Augustijnen, maar een unieke onderzoeksmogelijkheid voor wetenschappers in sociale netwerken. Augustijnen reünist Max van Duijn (jaar van aankomst, cordial) doet sinds 2013 onderzoek naar vrienschapsvorming in het internationale Fraternity Friendship Study, ondersteund door de Stichting Reünisten Augustinus (SRA).  

Het Onderzoek

Koplopers 2013. Niet zomaar een Augustijns jaar, want bovenop het zingen, zuipen, zooien, komt het onderzoeken. Bijna tweederde van deze Augustijnen heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan vragenlijsten en experimenten over het vormen van vriendschappen en hoe bijvoorbeeld samen zingen of zooien daaraan bijdraagt. Tegelijkertijd is er via de SRA aan tien Augustijne jaren, 1995-2005, een eenmalige vragenlijst gestuurd. Het doel; onderzoeken hoe hecht de Augustijne vriendschappen uit cordialen en gezelschappen over tijd blijken. Uit de antwoorden van de 290 respondenten zijn mooie resultaten gekomen, die we hier kort bespreken. Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden, net als links naar de wetenschappelijke publicaties.

De Bevindingen

Blijvenden vriendengroepen 

80% van de cordialen zien elkaar nog steeds met een frequentie van 5-10 keer per jaar. De meerderheid is op een eerste lustrumreis gegaan, 40% op een tweede lustrumreis en 20% zelfs zeer studentikoos op een derde. Gemiddeld zijn er twee cordialleden afgehaakt. De 20% van de cordialen die elkaar niet meer zien, werden zo’n 4 jaar oud.   

De helft van de respondenten gaf aan ook bij een gezelschap te hebben gezeten. Van die woensdagborrelaars heeft 90% daar ook nog steeds contact mee. De frequentie waarop er wordt afgesproken is met maandelijks iets hoger dan bij cordialen.  

 

Augustijnse relaties en vriendschappen  

Augustijnse vriendengroepen blijven elkaar dus opzoeken, jaren na de deur van het Eigen Huis achter zich dicht te hebben gedaan. Dat het ook om hechte individuele vriendschappen gaat, blijkt uit dat 84% van de respondenten zo’n drie van hun huidige beste vriend(inn)en op Augustinus heeft leren kennen, meestal via het cordial. Naast vriendschappen bloeien ook liefdes op aan het Rapenburg. Bijna een derde van de respondenten heeft een relatie met een mede-Augustijn.  

 

Relevante sociale en professionele contacten  

Augustinus is een bron van ontspanning, maar zeker ook van ontmoeting en zelfs netwerken. Tijdens de studietijd geven de respondenten aan relevante sociale en professionele contacten te hebben opgedaan, 70% vanuit het horizontale cordial en 80% vanuit het verticale gezelschap. Na de studietijd daalt dit in beiden contexten slechts met 10 procentpunten. 

 

Reünisten en de SRA  

Van de respondenten is 30% donateur van de SRA, maar slechts 12% heeft recent een SRA-activiteit bezocht. Meer dan de helft is geïnteresseerd in een jaarlijkse voor hen georganiseerde bijeenkomst. Dat maar één in de vijf het reünistenblad Ruijs ontvangt, en één in de tien de reünistenwebiste bezoekt, betekent werk aan de winkel voor de SRA.  

Tot Slot

De deur van het Eigen Huis is nooit echt dicht. De Stichting Reunisten Augustinus heeft als doel herinneringen aan Augustinus bij Reunisten levend te houden, en bestaat bij de gratie van diezelfde reunisten. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan contacten leggen en behouden, niet in de minste plaats door de juiste (digitale) adresgegevens te vinden, en activiteiten die aansluiten bij de verschillende doelgroepen te organiseren. De resultaten van de FFS studie is een belangrijke informatiebron, maar alle input daarvoor is altijd welkom. Weet ons te vinden; de Augustijnse deur staat op een ruime kier.