Social media :

Informatie verschillende reünisttypes

Ook na een actieve studententijd is het mogelijk om betrokken te blijven bij Augustinus. Om dit te faciliteren bestaat de Stichting Reünisten Augustinus (SRA), die zich bezighoudt met het organiseren van allerlei soorten bijeenkomsten voor reünisten uit alle jaren en uit alle geledingen. Maar de SRA onderhoudt ook de banden tussen de reünisten de huidige studentenvereniging L.V.V.S. Augustinus en haar leden, en natuurlijk sociëteit ‘Eigen Huis’ aan het Rapenburg. Deze ondersteuning bestaat uit het bieden van een netwerk, maar ook door initiatieven vanuit de vereniging of zaken die reünisten aan het hart gaan, financieel te ondersteunen. De afgelopen jaren heeft de Stichting Reünisten Augustinus dan ook onder meer mogelijk gemaakt:

  • Voorstelling van het Augustijns Theater (ook via livestream uitgezonden)
  • Digitale Krachtige Gezelschapsintroductie 
  • Symposium Mentaal Studentenwelzijn

Zonder donateurs is dit soort initiatieven onmogelijk. En daarom is er op meerdere manieren de kans om donateur te worden van de Stichting Reünisten Augustinus.

Reünist
Het algemene donateurschap is bedoeld voor elke oud-Augustijn. Door middel van een jaarlijkse donatie geeft een reünist te kennen actief verbonden te willen blijven aan de vereniging waar men vroeger lid was. De donatie wordt gebruikt voor het bekostigen van evenementen en bijeenkomsten, ter ondersteuning van nieuwe initiatieven van de L.V.V.S. Augustinus, en Reünisten worden regelmatig uitgenodigd om terug te keren naar de plek aan het Rapenburg waar ze zoveel voetstappen hebben gelaten. Dit gebeurt soms in het algemeen, en soms op basis van hun lichtingsjaar, of andere verbindingen. Ook krijgen reünisten jaarlijks het reünistenblad ‘Ruijs’ toegestuurd, en zijn er kortingen bij activiteiten, zoals bij deelname aan de lustrumviering of bij een bezoek aan een voorstelling van het Augustijns Theater. 

Reünisten doneren jaarlijks minstens € 30,-.


Vriend van het Eigen Huis
Bovenop regulier donateurschap bestaat er de Vriend van het EIgen Huis. Deze donateurs hebben te kennen gegeven, bovenop het reguliere donateurschap, in het bijzonder de sociëteit ‘Eigen Huis’ een warm hart toe te dragen. Tussen de ‘Vrienden van het Eigen Huis’ (VEH) zitten veel oud-Augustijnen die onderdeel zijn geweest van de commissies die Augustinus rijk is, en vooral de oud-leden van de Kadercommissies zijn sterk vertegenwoordigd. Die commissies vormden én vormen immers de ruggengraat van het sociëteitsleven, dus de verbondenheid met het Eigen Huis spreekt voor zich. De (extra) donatie die een reünist doet als VEH komt ten goede aan de sociëteit. Deze komt bijvoorbeeld ten goede aan het onderhoud van de meest kenmerkende elementen, verfraaiing van het pand, of zelfs uitbreiding van het Eigen Huis. 

Een Vriend van het EIgen Huis doneert jaarlijks, bovenop de reguliere donatie, minstens € 15,-. 


Avunculaat
Bestuursleden hebben zich een jaar volledig ingezet voor het welvaren van Augustinus. Die betrokkenheid vloeit ook vaak door tot ver na de studententijd. Voor oud-bestuursleden is er daarom de speciale mogelijkheid tot een type donateurschap, namelijk die van ‘Avunculaat’.

Jaarlijks wordt voor oud-bestuursleden, en in het bijzonder de donateurs aan het Avunculaat een exclusieve bijeenkomst georganiseerd waar oud-bestuursleden elkaar weer kunnen ontmoeten.

Een donateur aan het Avunculaat doneert jaarlijks, bovenop eventuele andere donaties, minstens € 25,-

 Mocht u hierover vragen hebben of op andere manieren willen bijdragen aan één of meerdere onderdelen van het Augustijnse (studenten)leven, dan kunt u altijd contact opnemen met de Stichting Reünisten Augustinus via secretaris@lvvsaugustinus.nl

Overzicht verschillende typen donaties