Social media :

Maatschappelijke initiatieven

Maatschappelijke initiatieven

Meer informatie of een idee voor een nieuw initiatief? Mail info@lvvsaugustinus.nl

Duurzaam Augustinus

De Duurzaamheidscommissie is in 2017 opgericht, met als doel om Augustinus een vooruitstrevende groene vereniging te maken en om duurzaam gedrag van de leden te stimuleren. Op de lange termijn is het ultieme doel om Augustinus helemaal energieneutraal te maken.

We willen binnen de sociëteit zelf het energieverbruik verminderen, afval reduceren en op de langere termijn zelfs onze eigen energie gaan opwekken. Ook willen we duurzaam gedrag van de leden stimuleren door informatie te verstrekken en aandacht te vragen voor duurzaam gedrag. Dit doen we o.a. door samen te werken met andere partijen en commissies, zowel binnen als buiten Augustinus.

Ook u kunt ons hierbij wellicht helpen! Heeft u tips, vragen of bent u geïnteresseerd om samen iets te organiseren of kennis uit te wisselen, neem dan a.u.b contact op met de Duurzaamheidscommissie Augustinus (duurzaam@lvvsaugustinus.nl) of met Penningmeester Exploitatie & Vice-voorzitter Stichtingen (exploitatie@lvvsaugustinus.nl).

Extern

Augustinus vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met externe partijen. Om dit te bewerktstelligen is de Commissie Extern opgericht. De Commissie Extern houdt zich bezig met het contact tussen Augustinus, andere verenigingen en de gemeente. Zo worden er buurtevenementen georganiseerd met als doel om de buurt een leuke activiteit aan te bieden én het goede contact met hen te onderhouden. Augustinus zet zich tevens met behulp van de Commissie Extern in voor de 3 October Vereeniging. Er worden dan lezingen gehouden waar jong en oud op af komt. Ook de internationals mogen niet ontbreken. Zij krijgen als internationale student een kijkje in het Augustijnse studentenleven en komen hierdoor in contact met ons en elkaar. Voor contact kunt u terecht bij Bestuurslid Extern via extern@lvvsaugustinus.nl. 

Goede doelen

Onze Goededoelencommissie zet zich jaarlijks in om op diverse manieren iets bij te dragen aan de maatschappij. Hoogtepunt van het jaar is onze WIL: de Week Inzet Leiden. Tijdens deze week zetten alle eerstejaars, de gezelschappen en het bestuur zich in om op zoveel mogelijk manieren iets voor een ander te kunnen betekenen. Dit varieert van wandelen met ouderen tot helpen met het opknappen van huizen. We staan zeker ook open voor nieuwe projecten waar onze hulp gebruikt kan worden.
Tijdens onze lustrumviering hebben wij gebruik gemaakt van herbruikbare bekers. Deze bekers konden na gebruik gedoneerd worden aan twee mooie Leidse initiatieven: jongerenhospice Xenia, waar diverse Augustijnen werkzaam zijn, of vrouwenopvang Rosa Manus
Verder werken wij veel samen met Stichting Present Leiden, UNICEF Leiden, organiseren we jaarlijks een daklozendiner of - lunch en collecteren we meerdere keren per jaar voor diverse goede doelen. 

Voor mail informatie over samenwerkingsmogelijkheden bent u welkom om contact op te nemen met Penningmeester Vereniging via penningmeester@lvvsaugustinus.nl