Social media :

Augustinus

Augustinus

L.V.V.S.

Augustinus

Augustinus is sinds 1926 gevestigd in haar monumentale sociëteit “Eigen Huis” aan het Rapenburg 24 - een monumentaal herenhuis aan de oudste en mooiste gracht van Leiden.

Oprichting

De Leidse Vereniging voor Studenten (L.V.V.S.) Augustinus is een van grootste en oudste studentenverenigingen van Leiden. De Vereniging is in 1893 opgericht als Roomsch Katholieke Studenten Vereeniging te Leiden door onder andere mr. P.J.M. Aalberse, jonkheer mr. C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck en mr. A.A.H. Struycken. In 1899 is aan de titel de naam van de beschermheer van de Vereniging ‘Sanctus Augustinus’ toegevoegd. Sindsdien heeft zij verscheidene naamsveranderingen ondergaan en verloor zij haar confessionele karakter. De geschiedenis van de Vereniging kenmerkt zich door het doorstaan van tijdsgeesten door een open houding naar de maatschappij en de drang naar vooruitgang. De lijfspreuk van Augustinus is 'Non Vincit Nisi Veritas' ('niets overwint dan de waarheid').

Huidige Vorm

Sinds 1994 draagt de Vereniging verder haar huidige naam: de Leidse Vereniging voor Studenten Augustinus. De Vereniging floreert met bijna 1900 actieve leden en kenmerkt zich door een actieve borrelcultuur en hoge mate van activiteit van haar Leden, binnen en buiten de Vereniging. De structuur van de Vereniging is uniek in Leiden. Zo is elke Augustijn lid van een Cordial (jaarclub), en kan men er daarnaast voor kiezen om zich aan te sluiten bij een Gezelschap (dispuut). De dagelijkse leiding van de Vereniging wordt gevoerd door het Bestuur, dat wordt ondersteund door vier Kadercommissies en verscheidene Bestuurscommissies van allerlei aard.

Augustijnen

Augustinus is een plek waar mensen zich kunnen ontplooien op allerlei gebieden. De één komt voor gezelligheid en steun van vrienden, de ander voor het serieuzere commissiewerk en het opdoen van de nodige levenservaring. Augustijnen zetten zich in middels commissies, zowel op Augustinus alsook in vrijstaande initiatieven en binnen de academische wereld. Er zijn vele opties om vrijwilligerswerk te doen via Augustinus en hier wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Het blijkt dat Augustijnen  bovengemiddeld presteren in hun studie, ongetwijfeld dankzij de steun en aanmoediging van hun mede-Augustijnen. Het is een veelgehoorde uitspraak in Leiden: Augustijnen zijn overal!